OVERSIKT

Dette nettstedet drives av Norgedeals. Gjennom hele nettstedet refererer begrepene “vi”, “oss” og “vår” til Skandivera, inkludert all informasjon, verktøy og tjenester tilgjengelig fra dette nettstedet til deg, brukeren, betinget av at du godtar alle vilkår, betingelser, retningslinjer og merknader som er angitt her.

Ved å besøke nettstedet vårt og / eller kjøpe noe fra oss, engasjerer du deg i “Tjenesten” og godtar å være bundet av følgende vilkår og betingelser (“Tjenestevilkår”, “Vilkår”), inkludert disse tilleggsvilkårene og retningslinjene det er referert til her og / eller tilgjengelig via hyperkobling. Disse tjenestevilkårene gjelder for alle brukere av nettstedet, inkludert uten begrensning brukere som er nettlesere, leverandører, kunder, selgere og / eller bidragsytere til innhold.

Les disse vilkårene nøye før du går inn på eller bruker nettstedet vårt. Ved å få tilgang til eller bruke deler av nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar alle vilkårene i denne avtalen, kan du ikke få tilgang til nettstedet eller bruke noen tjenester. Hvis disse tjenestevilkårene betraktes som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til disse vilkårene for bruk.

Eventuelle nye funksjoner eller verktøy som legges til den nåværende butikken, skal også være underlagt vilkårene for bruk. Du kan når som helst se gjennom den nyeste versjonen av vilkårene for bruk på denne siden. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere, endre eller erstatte deler av disse vilkårene ved å legge ut oppdateringer og / eller endringer på nettstedet vårt. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av eller tilgang til nettstedet etter publisering av eventuelle endringer utgjør aksept av disse endringene.

Vår butikk ligger på Shopify Inc. De gir oss den elektroniske e-handelsplattformen som lar oss selge våre produkter og tjenester til deg.

ONLINE BUTIKKVILKÅR

Ved å godta disse vilkårene for bruk, erklærer du at du er minst myndig i din stat eller provins bosted, eller at du er myndighetsalder i staten eller provinsen din, og at du har gitt oss ditt samtykke til å tillate at noen av dine mindre avhengige bruker dette nettstedet.

Du kan ikke bruke produktene våre til noe ulovlig eller uautorisert formål, og du kan heller ikke, ved bruk av tjenesten, bryte noen lover i din jurisdiksjon (inkludert men ikke begrenset til lover om opphavsrett).

Du må ikke overføre ormer eller virus eller noen kode av destruktiv art.

Brudd på eller brudd på noen av vilkårene vil resultere i en umiddelbar oppsigelse av tjenestene dine.

GENERELLE BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å nekte å gi tjenester til noen, uansett årsak når som helst.

Du forstår at innholdet ditt (ikke inkludert kredittkortinformasjon) kan overføres ukryptert og innebære (a) overføring over forskjellige nettverk; og (b) endringer for å tilpasse seg og tilpasse seg tekniske krav til tilkoblende nettverk eller enheter. Kredittkortinformasjon krypteres alltid under overføring over nettverk.

Du samtykker i å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller utnytte noen del av tjenesten, bruk av tjenesten eller tilgang til tjenesten eller noen kontakt på nettstedet som tjenesten leveres gjennom, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra oss.

Overskriftene som brukes i denne avtalen er kun inkludert for å gjøre det lettere og vil ikke begrense eller på annen måte påvirke disse vilkårene.

NØYAKTIGHET, FULLFERDIGHET OG TIDLIKHET AV INFORMASJON Vi er ikke ansvarlige hvis informasjonen som gjøres tilgjengelig på dette nettstedet ikke er nøyaktig, fullstendig eller aktuell. Materialet på dette nettstedet er kun gitt for generell informasjon og skal ikke brukes på eller brukes som eneste grunnlag for å ta beslutninger uten å konsultere primære, mer nøyaktige, mer komplette eller mer aktuelle kilder til informasjon. Enhver avhengighet av materialet på dette nettstedet er på egen risiko.

Dette nettstedet kan inneholde viss historisk informasjon. Historisk informasjon er nødvendigvis ikke oppdatert og er kun gitt som referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre innholdet på dette nettstedet når som helst, men vi har ingen forpliktelse til å oppdatere informasjon på nettstedet vårt. Du samtykker i at det er ditt ansvar å overvåke endringer på nettstedet vårt.

ENDRINGER AV TJENESTEN OG PRISER
Prisene på våre produkter kan endres uten forvarsel. Vi forbeholder oss retten til når som helst å modifisere eller avvikle tjenesten (eller deler eller innhold derav) uten varsel når som helst.

Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, prisendringer, suspensjoner eller avvikling av tjenesten.

PRODUKTER ELLER TJENESTER
Enkelte produkter eller tjenester kan være tilgjengelige eksklusivt online via nettstedet. Disse produktene eller tjenestene kan ha begrensede mengder og kan kun returner